De directie stelt zich niet aansprakelijk?!

 in Geen categorie

Een tijdje geleden ging ik eten afhalen bij de plaatselijke chinees. Toen ik binnenkwam, zag ik opeens dit bordje hangen:

Als beginnend jurist moest ik gniffelen. Ontloopt de chinees met dit bordje zijn schadeaansprakelijkheid als mijn jas gestolen wordt uit de garderobe? Nee, in principe niet! Deze bordjes – die je vaak ziet hangen bij garderobes – hebben vrijwel geen enkele juridische betekenis. Waarom niet?

Wie stelt wie aansprakelijk?

Om te beginnen staat er: “De directie stelt zich niet aansprakelijk”. Taalkundig gezien klopt dat niet. De directie hoeft zichzelf niet aansprakelijk te stellen. Integendeel: als ik schade lijd, dan stel ík de chinees wel aansprakelijk! Betalen zullen ze! 💸

Bewaringsovereenkomst

Ten tweede sluit je, zonder dat je het misschien doorhebt, een overeenkomst met de garderobehouder zodra je je jas ophangt. Deze overeenkomst wordt een bewaarnemingsovereenkomst genoemd. In een overeenkomst mag je normaal gesproken tot op zekere hoogte schadeaansprakelijkheid uitsluiten of beperken in de algemene voorwaarden. Dat is ook de functie van dit bordje. Het bordje dient dus als een algemene voorwaarde bij de bewaarnemingsovereenkomst: “als jij je jas hier ophangt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade!” Maar mag dat zomaar?

Nee! Aangezien je een bewaarnemingsovereenkomst hebt gesloten, mag je ervan uitgaan dat de garderobehouder als goed bewaarnemer voor jouw jas zorgt. Doet hij dat niet, dan handelt hij niet als goed bewaarnemer en is hij in beginsel aansprakelijk voor de geleden schade. Hij kan zich dan niet beroepen op het bordje. Waarom niet? Algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend zijn, zijn volgens de wet niet toegestaan:

Artikel 6:233 BW

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar

a. indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij;

Artikel 6:237 BW

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

(…)

f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Het uitsluiten van volledige schadeaansprakelijkheid wordt dus beschouwd als een onredelijk bezwarende algemene voorwaarde, zelfs als de garderobe onbetaald is.

Is jouw jas gestolen uit een garderobe? Laat je dan niet afschrikken door dit bordje!

Recent Posts
Reacties
  • Louis Jansen
    Beantwoorden

    Er is jurisprudentie, dat alleen wanneer er een bedrag wordt gevraagd voor het in bewaring nemen van de kleding er een overeenkomst is. In alle andere gevallen is het ophangen van kleding zonder bewaking of achter een balie op eigen risico. Het bord is inderdaad overbodig. De directie is nooit aansprakelijk. Louis

  • Christian Treziak
    Beantwoorden

    Hoi Louis! Bedankt voor je reactie. Heb je misschien een ECLI-nummer van de jurisprudentie die je bedoelt? Ik ben wel benieuwd namelijk. Ik heb een uitspraak van een kantonrechter gevonden van 3 november 1999, ECLI:NL:KTGAMS:1999:AJ0005 (Prg. 2000, 5412). In deze uitspraak oordeelt de kantonrechter dat ook bij ‘bewaarneming om niet’ er sprake kan zijn van een bewaarnemingsovereenkomst. Bovendien vindt de kantonrechter dat het bordje, waarover ik in mijn blog heb geschreven, een onredelijk bezwarend beding is. Natuurlijk hangt het per geval af wat de uiteindelijke uitkomst is! Groet, Christian

reactie plaatsen

Start typing and press Enter to search