Interview wachtcommandant

 in Geen categorie

Hierbij deel II van mijn cellencomplex-avontuur. Nadat ik was vrijgelaten mocht ik de wachtcommandant die mij rondleidde interviewen!

—————————————————————————————————————————

Tessa: Wat doet een wachtcommandant?
Wachtcommandant: Wij regelen alles omtrent de veiligheid en beveiliging van het cellencomplex dat bij de rechtbank hoort. Dat houdt in dat we met verdachten meelopen van en naar de zittingszalen. We fouilleren ze, en zorgen dat alles volgens protocol verloopt. Er zijn wachtcommandanten van justitie en van politie. Beide doen exact hetzelfde werk, maar hebben in feite een verschillende werkgever.

Tessa: Welke functie heeft dit cellencomplex?
Wachtcommandant: Het is vooral heel handig. Iedere dag komen verdachten af en aan de rechtsbank binnen. Als er een bevel voor invrijheidstelling is afgegeven, moeten we zorgen dat verdachte ook in dat regime blijft. Als een verdachte door de voordeur komt, kunnen we het wel redden om verdachte en de omgeving te beveiligen, maar dat kost erg veel capaciteit en de risico’s blijven groot.

Tessa: Welke verdachten komen hier en welke delicten hebben ze gepleegd?
Wachtcommandant: Hier komen alle soorten verdachten, en ze hebben ook alle soorten delicten gepleegd. Het enige vereiste is dat verdachten al vastzaten vóórdat ze hier kwamen, want in feite zijn deze cellen een soort voortzetting van hun vrijheidsbeneming. Je hebt daarom een bevel voor vrijheidsbeneming nodig. Maar zo’n bevel kan afgegeven worden voor heel veel redenen. Hier komen dus verdachten van diefstal (vaak in recidive), maar ook verdachten van huiselijk geweld, vernieling of zedenmisdrijven komen hier.

Tessa: Worden verdachten wel eens agressief?
Wachtcommandant: Ja, dat gebeurt vaak. Sommige verdachten hebben agressieproblemen. Als je kijkt naar de ingebrande kreten in het plafond, krijg je een beetje een idee van de woede van mensen. Eén keer liep ik met een verdachte terug naar zijn cel, de uitspraak was hem ongunstig gevallen. De verdachte heeft toen zo hard tegen de betonnen muur aangeslagen, dat er nu nog een deuk inzit.

Tessa: Hebben jullie veel persoonlijk contact met de verdachten?
Wachtcommandant: niet zo heel veel. Dat komt vooral omdat wij een hoge werkdruk hebben, en voor een praatje is gewoon niet zoveel tijd. Wel kan het voorkomen dat een verdachte erg emotioneel is, of in paniek. Dan gaan we er wel even naartoe om een praatje te maken.

Tessa: Hoe reageren verdachten als ze net gehoord hebben dat ze een aantal jaar de gevangenis in moeten, en ze dan met u mee moeten?
Wachtcommandant: verdachten kunnen heel verschillend reageren op een uitspraak. Hoe ze reageren heeft vaak met hun verwachtingen te maken. Ook maakt het uit of iemand al in voorarrest zat, of dat hij vrij was. Eén keer was ik aanwezig in de zittingszaal zelf en er was een verdachte die voor de uitspraak vrij was. Hij kreeg acht jaar gevangenisstraf, en mocht geen afscheid nemen van zijn vriendin omdat hij direct met ons mee moest naar het cellencomplex. Die verdachte reageerde heftig.

Tessa: Bedankt voor dit interview!

Recommended Posts
Reacties
  • Roel Arends
    Beantwoorden

    Leuk interview Tessa

reactie plaatsen

Start typing and press Enter to search