Winkel of webwinkel? 3 rechten die je alléén bij online bestellen hebt!

 in Geen categorie

We leven inmiddels in een andere tijd als het gaat om kopen. Vroeger was je vaak aangewezen op een fysieke winkel als je een nieuwe wasmachine wilde kopen. Je maakte vervolgens afspraken in de winkel en deze afspraken werden vastgelegd in een overeenkomst. Tegenwoordig kun je met een glas bier in één hand en je smartphone in je andere hand een nieuwe wasmachine bestellen. Gemak dient de mens, zullen we maar zeggen. Online bestellen brengt echter ook risico’s met zich mee. Hoe weet je bij wie je iets bestelt? Wat als je niet tevreden bent over het product en contact wil opnemen met de verkoper? Mag je een product zomaar retourneren? Nieuwe ontwikkelingen leiden tot nieuwe regels. De wetgever heeft daarom in de loop der tijd de wet aangepast. Je zou nu zelfs kunnen zeggen dat je als consument beter beschermd bent als je bij een webwinkel koopt in plaats van een fysieke winkel. Waarom? Ik geef je drie redenen!

Retourneren zonder opgave van reden

Als consument moet je de mogelijkheid hebben om te weten wát je precies koopt. In een fysieke winkel kun je een product uitproberen, zien, aanraken enzovoort. Bij een webwinkel kan dit niet. Je ziet het product slechts op je beeldscherm, maar je weet niet hoe het product er in de werkelijkheid uit ziet en functioneert. Om deze reden vindt de wetgever dat je als consument bij een webwinkel ‘bedenktijd’ moet hebben. In het BW staat:

Artikel 6:230o BW

1. De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, (…)

Dit artikel houdt in dat je een bestelling bij een webwinkel mag ontbinden binnen 14 dagen zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Webwinkels zijn verplicht zich hieraan te houden. Daarentegen heb je dit recht in een fysieke winkel niet. De meeste winkels geven wel een termijn waarbinnen je een product mag retourneren (met kassabon), maar dat is extra service vanuit de winkel en dus geen recht waarop je een beroep kunt doen.

De wet heeft wel bepaalde producten uitgezonderd van het ontbindingsrecht, bijvoorbeeld zaken die snel bederven, zaken die op verzoek van de koper zijn gemaakt (denk bijv. aan een maatpak) of zaken die om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden (zoals ondergoed).

Binnen 14 dagen je geld terug

We hebben vastgesteld dat als je niet tevreden bent met je bestelling bij een webwinkel, je het recht hebt om je bestelling te retourneren. De kosten voor het terugzenden van de zaak moet je in principe zelf betalen (art. 6:230s lid 2 BW), maar daar tegenover staat dat de webwinkel verplicht is om binnen 14 dagen na ontbinding de betaling terug te storten (art. 6:230r lid 1 BW). Als je verzendkosten hebt betaald bij het bestellen, dan moet de webwinkel deze kosten ook terugbetalen, tenzij je zélf kiest voor een duurdere soort levering (art. 6:230r lid 3 BW). Bij het terugbetalen moet de webwinkel hetzelfde betaalmiddel gebruiken als het betaalmiddel dat door de consument is gebruikt (art. 6:230r lid 2 BW). Dat betekent dat de webwinkel geen tegoedbon mag aanbieden als je hebt betaald in euro’s: de verkoper moet dan in euro’s terugbetalen.

In fysieke winkels heb je alleen recht op teruggave van je geld als het product ondeugdelijk is (art. 7:17 BW). Als je achteraf spijt hebt van je aankoop, dan heb je in principe pech. De verkoper mag in dat geval een tegoedbon aanbieden, maar óók hier geldt: dit is geen recht, maar service van de verkoper. Dit is natuurlijk anders als de verkoper retourbeleid heeft.

Je moet thuis alles rustig kunnen nalezen

De webwinkel moet op duidelijke en begrijpelijke wijze belangrijke informatie op de website vermelden vóórdat een koopovereenkomst wordt gesloten. Zo moet de webwinkel zijn identiteit vermelden, de totale prijs inclusief belastingen en andere kosten, de wijze waarop betaald en geleverd wordt, en nog veel meer. Het complete rijtje vind je in art. 6:230m lid 1 BW. Bovendien kunnen webwinkels algemene voorwaarden verbinden aan een online koopovereenkomst, maar dan moet de webwinkel deze voorwaarden op zodanige wijze ter beschikking stellen dat deze voorwaarden door consumenten opgeslagen kunnen worden en later bekeken kunnen worden (art. 6:234 lid 2 BW). Dat kan bijvoorbeeld door het als PDF-bestandje beschikbaar te stellen tijdens het bestelproces. Het ‘verstoppen’ van de algemene voorwaarden door de webwinkel heeft als gevolg dat je als consument deze voorwaarden kunt vernietigen (art. 6:233 sub b BW).

Voor webwinkels gelden dus strenge regels als zij overeenkomsten willen sluiten met consumenten. In een fysieke winkel gelden deze specifieke strenge regels niet (m.u.v. algemene voorwaarden, ook bij fysieke winkels mag de verkoper de algemene voorwaarden niet ‘verstoppen’). Het doel van deze regels is dat je op eigen gemak rustig alles kunt nalezen voordat je besluit om iets te kopen bij een webwinkel. Bovendien ben je bij webwinkels slechts aangewezen op een website: die informatie die hierop staat moet dus ook kloppen!

Conclusie

Mijn gouden tip: heb je iets gezien in een winkel dat je graag zou willen kopen (zoals schoenen), maar ben je nog niet volledig zeker van de aankoop? En weet je niet zeker of de winkel een retourbeleid heeft? Bestel online! Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden het product te retourneren, ongeacht of de winkel een retourbeleid heeft. Je betaalt dan alleen eventueel de kosten voor terugzending zelf.

Recent Posts

reactie plaatsen

Start typing and press Enter to search